Truva Kralı’nın oğlu Paris’in güzel Helen’i kaçırma hikayesinin eğlenceli parodisi. Priamos’un oğlu Paris, tanrıçalar arası güzellik yarışmasında Venüs’ü birinci seçer. Tanrıça buna karşılık Helen’in Paris’e aşık olmasını sağlayacaktır. Karşılaşmalarını sağlayan sebepler Helen’e göre ‘kısmet ve ölüm’ demektir. Bir araya geldiklerinde yaşadığı her şeyin güya bir rüya olduğuna kendini inandırır. Kocası Menelaos bir gece onları yakaladığında, kocasını suçlayacak kadar kendi masumiyetine inanmış bir kadındır. Ona göre ; ‘bir kadının kocası ne zaman gelip ne zaman gelmemesi gerektiğini bilmelidir’ Menelaus bir rezalet çıkarmasa da kralın oğlunu karısından uzaklaştırır. Bunu kendine yediremeyen Paris, başladığı işi bitirmek için dönmeye and içer. Krallar ve maiyetindekiler yaz mevsimi dolayısıyla Naupalia’ya yerleşmişlerdir. Birgün kıyıya bir gemi yanaşır. Tapınaktan geldiği söylenen gemide bir rahip vardır. Isparta Kraliçesi Helen, ceza olarak 1000 tane dana kesmek zorunda bırakılmıştır. Bu cezayı yerine getirmek için yola tek başına çıkması gerektiğini söyler. Venüs tapınağından geldiği söylenen gemideki rahip, Paris’ten başkası değildir. Helen ve rahip  gemiye binerek kaçarlar.

OPERA :                      4 PERDE

YAZAN :                      JACQUES OFFENBACH

LIBRETTO :                  HENRI MEILHAC, LUDOVIC HALEYV

TÜRKÇESİ :                 IŞIK NOYAN

SAHNEYE KOYAN :      H. RIZA MURAT GÖKSU

DEKOR :                     ZEKİ SARAYOĞLU

KOSTÜM :                   İ. SERDAR BAŞBUĞ

KORO ŞEFİ :                PAOLO VİLLA

IŞIK :                          AHMET A. DEFNE

Sharing is caring!