Yakup Kadri’nin 1922’de yazdığı ilk romanı olan ‘Kiralık Konak’, Tazminat’tan Meşrutiyet’e uzanan süreci, Batılılaşma ile ortaya çıkan kuşaklar arası uçurumu anlatır. Naim Efendi, eski bir konağın sahibi ve en yaşlı kişisidir. Tam bir Tanzimat dönemi insanıdır. Eşini kaybettikten sonra kızı, damadı ve torunlarıyla yaşamaya başlamıştır. Geleneklerine bağlı Naim Efendi, lükse düşkün damadı ve uçarı torunu Seniha’nın davranışlarından rahatsızdır. 1. Dünya Savaşı’nın yarattığı ekonomik buhran, konağın yaşantısına da yansır. Damat, karısını da alarak bir apartman dairesine taşınır. Seniha, daha rahat ve zengin yaşamak üzere evden uzaklaşır. Sonunda Naim Bey, hızla değişmesine akıl erdiremediği ve çöküş dünyası olarak gördüğü yeni dönemden ve insanlarından uzaklaşarak konakta yalnız kalır.

Naim Beyin, torununa duyduğu sevgi ve onun davranışları karşısındaki hayal kırıklığı, 3 kuşak arasındaki derin çatışmalar, uluslararası siyasi çalkantılar ve ülkenin yaşadığı dönüşümü anlatan roman, tiyatro sahnesine de uyarlanmıştır.

YAZAR :       YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

SAYFA  :       232

YAYINEVİ :  İLETİŞİM YAYINCILIK

TÜR:              ROMAN

Sharing is caring!