Teknolojinin gelişim süreci ve hayatımızdaki kapladığı alan hepimizin malumu…

Bu gelişim süreci sonunda vardığımız nokta bazı açılardan iç açıcı olmasa da, bilgiye erişim ve onun aktarım hızı konusunda şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

Erişim kolaylaştıkça bu uğurda sarf edilen gayret de asgari düzeye inmiştir.  “Erişim olanakları” bilginin elde edilmesini kolaylaştırmakla birlikte, verilerin tasnif ve analiz süreçlerinin önemini de artmıştır.

Bu kişisel web sayfasının hazırlanması da, bilgiye kolay erişime hizmet etmiş olacaktır. Siteyi kurmaktaki amaç, düşünsel gelişim süreçlerine hizmet edecek araçlarla ilgili naçizane görüş ve paylaşımlar yapmaktan ibaret olacaktır.

Sitenin bir bölümünde Sahne sanatları, Sinema ve Edebi eserler üzerine paylaşımlara ulaşırken; diğer bir bölümünde ise naçizane üzerinde çalıştığım Hikâye ve Şiirlere ulaşma imkânınız olacaktır.

Barış içinde kalmanız dileğiyle…

Sharing is caring!